Groendaken | Bouwpunt Ottevaere

Groendaken : de ecologische oplossing die er ook goed uitziet!

Waarom kiezen voor een groendak?

De stad van de toekomst is een groene stad

Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Weersextremen zoals heel hete zomers en steeds hevigere onweders leiden tot wateroverlast, hitteproblematiek en slechtere luchtkwaliteit. Duurzame ruimtelijke planning zoals bijvoorbeeld groendaken spelen een belangrijke rol binnen klimaatbestendig bouwen. De stad van de toekomst is zonder meer een groene stad.
.

Voordelen van groendaken :

 1. waterbuffering : groendaken kunnen minimaal 50% van de neerslag opslaan in de drainagelaag, het substraat en in de vegetatie.
 2. lucht- en waterzuivering : de planten van het groendak filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Ook de vervuilde neerslag die door het groendak stroomt, zal gedeeltelijk gefilterd worden
 3. verkoeling : oppervlaktes met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast. Zo krijg je een koeler en aangenamer stedelijk klimaat
 4. geluidsisolatie : een groendak heeft ook een grote geluidsdempende werking. Het substraat houdt de lagere geluidsgolven tegen en de planten de hogere frequenties. Denk maar aan geluid van vliegtuigen en verkeer, maar ook aan de hevige regen- en hagelbuien
 5. hoger rendement zonnepanelen : door de warmte-regulerende werking van een groendak, stijgt ook het rendement van de zonnepanelen (dat hoger ligt bij een lagere omgevingstemperatuur)
 6. warmte-regulerend effect : bij een groendak wordt het direct zonlicht door de vegetatie gereflecteerd en niet geabsorbeerd. Bovendien zorgt de verdamping van het vocht in de vegetatie ook voor een bijkomende koeling. Beide effecten samen maken dat de temperatuur binnen lager blijft, en je dus minder energiekosten voor airconditioning hebt.
 7. visuele voordelen : een uitzicht op een groene omgeving heeft ook een positief effect op de gemoedstoestand en de lichamelijke gezondheid van de mensen. Bovendien zorgt het ook voor een aangenamen afwisseling in het uitzicht naargelang de seizoenen.
 8. langere levensduur dakbedekking : tot zelfs dubbel zo lang als een klassiek bitumen dak, aangezien de vegetatie de dakbaan beschermt tegen UV-straling, verhitting, bevriezing en mechanische beschadiging.

En bovendien geeft Oudenaarde sinds 2021 subsidies voor de aanleg van groendaken

Inwoners van Oudenaarde die een groendak willen aanleggen, kunnen vanaf 2021 een subsidie aanvragen. Deze subsidie kadert in het burgemeestersconvenant dat het stadsbestuur in 2020 heeft ondertekend en waarin klimaatadaptatie één van de aandachtspunten is.

"Er ligt een zware druk op de onze grondwaterlagen door de combinatie van klimaatverandering en het stijgend waterverbruik. (...) Het is dus noodzakelijk dat we inspanningen leveren om voldoende water van goede kwaliteit te hebben." aldus burgemeester Marnic De Meulemeester

Wie een groendak aanlegt, kan 25 euro per vierkante meter recupereren met een maximum van 5.000 euro.

Bouwpunt Ottevaere is verdeler van de EccoSedum producten

Eccosedum : de kant-en-klare groendaktegels, voor zowel hellende als platte daken

 • eenvoudig hanteerbaar
 • laag gewicht per m²
 • toepasbaar op bijna elk bestaand dak
 • plaatsing het hele jaar door mogelijk
 • makkelijk wegneembaar bij andere dakwerkzaamheden
 • constante substraatdikte
 • buffervolume van minstens 35 l/m²

Voor meer info, klik hier