Disclaimer & Privacy Policy

I. BEHEER

De website www.ottevaere.be staat onder beheer van:
Ottevaere Bouwmaterialen n.v., Meersbloem-Leupegem 21, 9700 Oudenaarde.

Ottevaere.be en Bouwpunt Ottevaere zijn handelsnamen van Ottevaere Bouwmaterialen n.v.

II. GEGEVENS VAN BEZOEKERS

  a. Bij een bezoek aan ottevaere.be, bewaart Bouwpunt Ottevaere de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

   • Uw e-mailadres als u dat aan ons communiceert
   • Alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u heeft geraadpleegd om naar onze site te komen
   • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site heeft geraadpleegd
   • Alle informatie die u vrijwillig heeft verstrekt

   b. Bouwpunt Ottevaere verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

   c. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan ottevaere.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

   d. Bouwpunt Ottevaere zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

   • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
   • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan bouwpunt.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

   e. Overeenkomstig met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kan u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

   III. COOKIES

   a. bouwpunt.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan bouwpunt.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

   b. Ottevaere.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Het doel van deze dienst is om de beheerder van deze website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

   c. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Wij willen u er echter wel op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

   d. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

   IV. VRAGEN

   Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Ottevaere Bouwmaterialen n.v.. De contactgegevens staan vermeld op deze website op de pagina contact of in lid 1 van deze Privacy Policy.

   V. DISCLAIMER

   Ottevaere Bouwmaterialen n.v. is gerechtigd de inhoud van de Disclaimer en Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.